Navigation – Plan du site

Instructies voor de auteurs

Lire cette page en français
Read this page
in English

Brussels Studies aanvaardt enkel wetenschappelijke artikels, d.w.z. artikels op basis van studies die werden uitgevoerd met methodes die algemeen aanvaard zijn door de universitaire gemeenschap. Het tijdschrift publiceert onuitgegeven artikels die nog niet werden uitgegeven.

Het onderwerp van de artikels moet steeds van duidelijk belang zijn voor Brussel.
De artikelen moeten geschreven zijn in een duidelijke en toegankelijke
taal die aangepast is aan een niet-gespecialiseerd publiek, geen jargon gebruikt en technische termen vermijdt. Of het aangeboden artikel aan die criteria voldoet, wordt beoordeeld door het redactieteam en vervolgens door collega-wetenschappers die gespecialiseerd zijn in de onderwerpen die in het aangeboden artikel worden behandeld.

De lengte van de artikels varieert volgens de collectie waarvoor ze bestemd zijn. De artikelen die ingediend worden voor de algemene collectie, moeten geschreven zijn in het Nederlands, Frans of Engels, tellen maximum 30 000 tekens (spaties inbegrepen) en worden vergezeld van een samenvatting van 800 tekens. De BSI synthesenota’s worden opgesteld door verschillende auteurs van verschillende instellingen en disciplines en tellen maximum 60 000 tekens (spaties inbegrepen). Brussels Studies staat ook open voor bijdragen die empirische gegevens voorstellen in een kort formaat van maximum 10 000 tekens (spaties inbegrepen) voor de collectie Brussels Studies Fact Sheet.

De verwijzingen moeten beantwoorden aan het auteur-datumsysteem (cf. instructies voor de auteurs). Het redactieteam stuurt de teksten die niet overeenstemmen met de voorschriften die hierboven en in de instructies voor de auteurs worden vermeld, terug naar de auteurs.

Brussels Studies zorgt voor de vertaling van de teksten.

Het tijdschrift rekent geen publicatie- of indieningskosten aan.

Om technische toelichtingen over het vereiste formaat van de artikels te krijgen, verzoeken we u de instructies voor de auteurs te downloaden.

Auteurs die publiceren in Brussels Studies, stemmen in met de volgende voorwaarden:

1. De auteurs behouden het auteursrecht en geven het tijdschrift het recht van eerste publicatie tegelijk met een licentie Creative Commons Attribution (CC-BY) die de lezers toestaat om het werk te gebruiken, indien ze het auteurschap van het werk en de eerste publicatie in Brussels Studies erkennen.

2. De auteurs kunnen aparte, andere contractuele regelingen sluiten voor een latere, niet exclusieve distributie van de in Brussels Studies gepubliceerde versie van het artikel (bijvoorbeeld naar een institutioneel archief sturen of in een boek publiceren), mits vermelding dat het artikel voor het eerst in het tijdschrift werd gepubliceerd.

Document annexe

Haut de page
  • Logo BSI
  • Logo Innoviris
  • Logo Région Bruxelles-Capitale
  • Revues.org